BG EN
НАЧАЛО
КОМИТЕТИ
ИЗИСКВАНИЯ
ПРОГРАМА
СБОРНИК
КОНТАКТИ
АРХИВ 2020 г.
АРХИВ 2016 г.

Природо-математическият факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" организира
„Докторантска научна сесия на ПМФ - 2022“

Основна цел на сесията е да се даде възможност на докторантите да представят своите научни резултати, да споделят своите търсения и достижения в областта на природните науки, както и своето участие в научноизследователската дейност на факултета.

Докторантската научна сесия на ПМФ ще се проведе на 28 октомври 2022 г.

Съобразно спецификата на научните направления и тематиките на докторантите, обучавани в Природо-математическия факултет, докладите ще бъдат представени в следните секции:

  • Математика и информатика
  • Химия
  • География и екология
  • Методика на обучението по природни науки

Докторантската научна сесия има конкурсен характер. Научното жури прави класиране на представените доклади по определени критерии.

Представяне на докладите – Български или Английски език.

Представените доклади ще бъдат публикувани в електронен сборник и ще са достъпни на сайта на научната сесия.

Природо-математически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски", 2022