BG EN
НАЧАЛО
КОМИТЕТИ
ИЗИСКВАНИЯ
ПРОГРАМА
СБОРНИК
КОНТАКТИ
АРХИВ 2020 г.
АРХИВ 2016 г.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН KОМИТЕТ

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Председател
проф. д.н. Марио Митов

Председател
проф. д.н. Марио Митов

Зам.председатели
доц. д-р Елена Каращранова
доц. д-р Лидия Сакелариева

Членове
гл. ас. д-р Елица Чорбаджийска
гл. ас. д-р Надежда Борисова

Членове
доц. д-р Ирена Атанасова
доц. д-р Илинка Димитрова
проф. д-р Иванка Станкова
доц. д-р Любен Михов
доц. д-р Иван Дреновски

Технически секретар
Христина Ковачева

Природо-математически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски", 2022