BG EN
НАЧАЛО
КОМИТЕТИ
ИЗИСКВАНИЯ
ПРОГРАМА
СБОРНИК
КОНТАКТИ
ГАЛЕРИЯ

ОРГАНИЗАЦИОНЕН KОМИТЕТ

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Председател
проф. д-р Марио Митов

Председател
доц. д-р Борислав Юруков

Зам.председател
доц. д-р Елена Каращранова

Зам.председатели
проф. д-р Марио Митов
проф. д-р Драгомир Янков

Членове
гл. ас. д-р Ирена Атанасова
ас. д-р Елица Чорбаджийска
ас. д-р Надежда Борисова
докторант Иво Бърдаров

Членове
доц. д-р Стефан Стефанов
проф. д-р Илия Гюдженов
доц. д-р Иванка Станкова
доц. д-р Любен Михов
доц. д-р Константин Тюфекчиев

Технически секретар
Христина Ковачева

СБОРНИК РЕЗЮМЕТА
СБОРНИК С ДОКЛАДИ

Природо-математически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски", 2016