BG EN
НАЧАЛО
КОМИТЕТИ
ИЗИСКВАНИЯ
ПРОГРАМА
СБОРНИК
КОНТАКТИ
АРХИВ 2020 г.
АРХИВ 2016 г.

„Докторантска научна сесия на ПМФ - 2022“

Природо-математически факултет

Югозападен университет „Неофит Рилски“

ул.“ Ив. Михайлов“ 66, Кабинет 1464

2700 Благоевград, България

тел. +359-73-588-531

е-mail: pmf@swu.bg

Природо-математически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски", 2022