BG EN
НАЧАЛО
КОМИТЕТИ
ИЗИСКВАНИЯ
ПРОГРАМА
СБОРНИК
КОНТАКТИ
ГАЛЕРИЯ

Природо-математическият факултет със съдействието на Студентския съвет организира
„Докторантска научна сесия на ПМФ - 2016“
посветена на 40 години от създаването на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград.

Основна цел на сесията е да се даде възможност на докторантите да представят своите научни резултати, да споделят своите търсения и достижения в областта на природните науки, както и своето участие в научноизследователската дейност на факултета.

Докторантската научна сесия на ПМФ ще се проведе на 15 юни 2016 г. в заседателната зала 114 (УК 1) на Югозападен Университет „Неофит Рилски“ – Благоевград.

По време на сесията ще бъде изнесен доклад на тема "Кибер атаки и съвременни подходи за защита" - лектор: доц. д-р Димитрина Полимирова, директор на Националната лаборатория по компютърна вирусология - БАН.

Съобразно спецификата на научните направления и тематиките на докторантите, обучавани в Природо-математическия факултет, докладите ще бъдат представени в следните секции:

  • Математика и информатика
  • Химия
  • География и екология
  • Методика на обучението по природни науки

Докторантската научна сесия има конкурсен характер. Научното жури прави класиране на представените доклади по определени критерии.

Представяне на докладите – Български или Английски език.

Представените доклади ще бъдат публикувани в електронен сборник и ще са достъпни на сайта на научната сесия.

СБОРНИК РЕЗЮМЕТА
СБОРНИК С ДОКЛАДИ

Природо-математически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски", 2016